Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De op deze site verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Erfgoed Arbeid Adelt en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of juist de onmogelijkheid van gebruik, het vertrouwen op (of het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site.

Niets mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Erfgoed Arbeid Adelt worden verveelvoudigd. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Erfgoed Arbeid Adelt sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de geplaatste informatie uitdrukkelijk uit.

© Erfgoed Arbeid Adelt | Nieuwedijk 43 5688 LK Oirschot | Telefoon 06 8226 8880 | info[at]arbeidadelt[dot]nl | Disclaimer | Ontwerp: Mommersteeg Reclame | Van Zon Internet